Oděvnictví – čtyřleté denní studium

Obor 31–43–M/01 Studenti se seznamují se všemi základními postupy při tvorbě oděvů a rozvíjejí své schopnosti a předpoklady pro budoucí uplatnění. Klasické znalosti jsou rozšířeny např. o využití informačních technologií, základy vizuální prezentace a ekonomické chování. Během studia se studenti zapojují do mnoha projektů nebo soutěží v rámci ČR i mimo ni.

 
Modelářství a návrhářství oděvů – čtyřleté denní studium

Obor 82–41–M/03 Studenti si osvojují trojrozměrné výtvarné vidění, seznamují se základními grafickými technikami – kresba, malba, počítačová grafika a dalšími. Při navrhování a modelování oděvů je důraz kladen na rozvoj individuální kreativity i schopnosti splnit zadání (požadavky potenciálního zákazníka) v originálním pojetí.

 
Scénická a výstavní tvorba – čtyřleté denní studium

Obor 82–41–M/07 Studenti se seznamují s kompletní koncepcí výstav, módních přehlídek a promo akcí, využívají různých výtvarných technik pro vizuální prezentace a zaměřují se i na tvorbu kostýmních oděvů.

 
Tématická náplň studia
  • Střihové konstrukce a modelování oděvů
  • Oděvní kresba
  • Základy vedení oděvní firmy
  • Prezentace oděvní tvorby
  • Počítačová grafika a MS Office
 
Uplatnění absolventů

Řada absolventů SOŠ pokračuje ve studiu na VOŠ nebo VŠ. Profesního uplatnění nacházejí jako návrháři nebo modeláři oděvních ateliérů, jako módní stylisté, případně i jako samostatní podnikatelé v oblasti výroby, nákupu i prodeje oděvů apod.