ODĚVNICTVÍ – ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM

Obor 31–43–M/01 Studenti se seznamují se všemi základními postupy při tvorbě oděvů a rozvíjejí své schopnosti a předpoklady pro budoucí uplatnění. Klasické znalosti jsou rozšířeny např. o využití informačních technologií, základy vizuální prezentace a ekonomické chování. Během studia se studenti zapojují do mnoha projektů nebo soutěží v rámci ČR i mimo ni

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ – ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM

Obor 82–41–M/03 Studenti si osvojují trojrozměrné výtvarné vidění, seznamují se základními grafickými technikami – kresba, malba, počítačová grafika a dalšími. Při navrhování a modelování oděvů je důraz kladen na rozvoj individuální kreativity i schopnosti splnit zadání (požadavky potenciálního zákazníka) v originálním pojetí.

SCÉNICKÁ A VÝSTAVNÍ TVORBA – ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM

Obor 82–41–M/07 Studenti se seznamují s kompletní koncepcí výstav, módních přehlídek a promo akcí, využívají různých výtvarných technik pro vizuální prezentace a zaměřují se i na tvorbu kostýmních oděvů.

Dálkové studium

V pětiletém dálkovém studiu oboru oděvnictví 31-43-M/001 si studenti rozšiřují své vzdělání ve všeobecných předmětech, v odborných předmětech se seznamují se všemi základními postupy při tvorbě oděvů. Cílem vzdělávání je podpora ekonomického myšlení a rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi nacházejí uplatnění v malých, středních a velkých oděvních firmách jako oděvní technici, zejména v pozicích středních technickohospodářských funkcí. Po získání praxe se mohou uplatnit při řízení a organizaci oděvní výroby jako mistři a programátoři výroby, jako dispečeři kontroly kvality ve výrobním provozu nebo špičkoví pracovníci v úseku nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky. V drobných oděvních firmách nacházejí uplatnění především v oblasti módního poradenství.

Dálkové studium je organizováno formou konzultací. Výuka probíhá jednou týdně, vždy v úterý v odpoledních hodinách. Studium předpokládá individuální přípravu, znalosti jsou ověřovány ústní nebo písemnou zkouškou na konci každého pololetí.

VOŠON a SPŠO je akreditované středisko k provádění vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT – čj. MSMT – 29989/2014-1

Informace o kurzech pro školní rok 2016/2017.