ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

Obor 78–41–N/08. Tříleté vyšší odborné studium pro uchazeče se středním vzděláním je zakončeno absolutoriem. Díky ojedinělosti tohoto typu studia v ČR má škola exkluzivní postavení. Ve výuce je kladen důraz na rozvíjení schopností studentů samostatně rozhodovat , hledat optimální varianty řešení tématu podle zadání a komunikativně pracovat v týmu. Výtvarná profesionalita je doplněna znalostmi z oblasti reklamní tvorby a propagace. Škola má specializované pracoviště s nejmodernějšími počítačovými aplikacemi zaměřenými na tvorbu oděvů. Zařízení a programy umožňují navrhování modelů, konstrukci a modelování střihů a vytvoření elektronických podkladů pro výrobu. Svou vybaveností se škola řadí na první místo mezi školami v tomto oboru. Další informace na Úspěšní studenti mají možnost účasti na zahraničních stážích s finanční podporou EU. Školné je stanoveno ve výši 5 000 Kč ročně.

 

TÉMATICKÁ NÁPLŇ STUDIA

• Oděvní tvorba s využitím nejmodernějších počítačových programů
• Návrh, modelování a aranžování oděvů
• Figurální kresba a malba
• Módní trendy a stylistika
• Reklamní tvorba a propagace
• Management oděvní firmy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi mají dobré předpoklady případně pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol. Profesního uplatnění nacházejí jako návrháři oděvních ateliérů, jako kvalifikovaní specialisté oděvních firem, ať už výrobních nebo obchodních, ale také jako samostatní podnikatelé v oboru oděvů a módy.