STUDENTSKÉ PRÁCE

Ukázka studentských prací na VOŠ v předmětu GRAFICKÉ SYSTÉMY pod vedením Ing. Miroslavy Velebilové. Studenti pracují s všeobecně používanými grafickými programy systému Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiera), dále se Corel a Cinema 4D. Ukázka tvorby vlastních prezentací v Adobe Premiere CS6.

ODĚVNICTVÍ
V následujících vybraných autorských videoklipech studenti prezentují své práce na přehlídkovém modelu. Každoročně studenti 4. ročníků SŠ zveřejňují výsledky své práce prostřednictvím společné módní přehlídky. Každý student má za úkol zachytit celý vývoj své vlastní práce na tomto modelu v omezeném – relativně krátkém – časovém prostoru cca 1,5-2 min. Vybrané klipy dokumentují nejen práci na modelu, ale také zručnost v práci s kamerou a se střihovým SW Premiere CS6.

 
KONTRASTY 2013
ReSTART
Aviatika
Hravost
Klauzurní práce studentů VOŠON a SPŠO – zima 2011/2012
Obhajoby klauzurních prací VOŠON zima 2011–2012
Klauzurní práce studentů VOŠON a SPŠO – zima 2011/2012
Klauzurní práce studentů VOŠON a SPŠO – zima 2011/2012