TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM UKONČENÉ ABSOLUTORIEM

Obor oděvní návrhářství 82-41-N/08. Přijímací řízení obsahuje: v 1. kole talentovou zkoušku, tj. kresba portrétu dle modelu, fantasijní kresba a kresba oděvního návrhu na dané téma a hodnocení 10 ks plošných domácích prací.– ve 2. kole test z volitelného cizího jazyka a ověření praktických dovedností tj. zhotovení části oděvu. Přihlášky ke studiu se podávají do 31.5. 2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení studia VOŠ obor Oděvní návrhářství
Přihláška ke stažení
Kritéria přijímacího řízení VOŠ

Dny otevřených dveří 14. 10. a 12. 11. 2015, 13.1. a 8. 2. 2016 vždy od 14 do 17 hodin nebo kdykoliv po objednání.